Tregtia e vështirë mes Shqipërisë dhe Kosovës, Ikonomi nga Ministria e Financave: Po punojmë për eleminimin e barrierave

Contact Us

Tregtia e vështirë mes Shqipërisë dhe Kosovës, Ikonomi nga Ministria e Financave: Po punojmë për eleminimin e barrierave

Pavarësisht 50 marrëveshjeve të nënshkruara midis Shqipërisë dhe Kosovës, barrierat tregtare jo tarifore dhe teknike  mes dy vendeve bëjnë që  potencialet për shkëmbime të mbesin ende të pashfrytëzuara.

Qendra Shqiptare për Konkurueshmërinë dhe Tregtinë Ndërkombëtare (ACIT), me mbështetjen e Fondacionit për Shoqërinë e Hapur në Shqipëri (OSFA), ka ndërmarrë një projekt mbi integrimin e ekonomive të dy vendeve, Shqipëri dhe Kosovë, me fokus në analizë dhe studimin e pengesave dhe potencialeve.

Për këto problematika, Ministria e Financave jep garanci për shmangien e penaliteteve të dyfishta dhe zbatimin e marrëveshjeve. Ndërsa, sipërmarrësit e pranishëm në konferencë kanë ngritur si shqetësim tarifën e kalimit në rrugën e kombit, ndërsa kanë kërkuar një politikë të përbashkët mes dy vendeve sa i takon bërjes biznes.

scan

Share this post?

Erald Hysa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *