KARTONI JESHIL

Siguracion i detyrueshëm për mjetet me targa shqiptare që qarkullojnë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Kohëzgjatja e siguracionit mund të jetë 15 ditë, 1 muaj, 3 muaj, 6 muaj ose 1 vit.