Licenca

“SIGAL-AD” sh.p.k. me Licencën nr. 636, e miratuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, më datë 25.01.2016 si “Agjent i Sigal Uniqa Group Austria sh.a.”, me adresë: Qendra e Biznesit SIGAL, Rr. “Urani Pano”,  dalja Jug-Lindore, Tiranë.