Shëndeti në Udhëtim

Shtetasit shqiptarë që udhëtojnë jashtë Shqipërisë, pavarësisht kohës së qëndrimit, duhet të pajisen me siguracionin “Shëndeti në Udhëtim”.

Ky sigurim mbulon shpenzimet për emergjencat mjekësore, për aksidente ose sëmundje akute që mund t’ju ndodhin gjatë qëndrimit në një shtet të huaj.